Goed Doel

Als organisatie willen wij de finalistes er graag op wijzen dat het in de hedendaagse maatschappij niet altijd glitter en glamour is. Vandaar vragen wij ook van de finalistes om zich in te zetten voor een goed doel om zo hun steentje bij te dragen voor zij die hulpbehoevend zijn. Ook dat is Miss zijn en draagt bij tot de innerlijke ontwikkeling van een jonge meid tot een toffe Miss met bijpassende uitstraling.

2014gd

Opbrengst ten voordele van VZW Autimismus €2016,-

Autimismus.vzw

Een vzw opgericht met als doel het realiseren van vormen van zelfstandig wonen met begeleiding op maat voor normaal begaafde volwassenen met autisme.

Autimismus vzw bestaat vooral uit ouders van normaal begaafde volwassen mensen met autisme en uit familieleden, vrienden of kennissen. Uit de contacten met deze volwassenen weten we dat ze net als wij graag zo zelfstandig mogelijk willen wonen. Om dit te bereiken hebben ze evenwel onze steun en medewerking nodig omdat de woonmarkt onaangepast is aan hun handicap. Er worden gelukkig al heel wat inspanningen geleverd voor kinderen met autisme. Zowel op het vlak van diagnose, zorgaanbod als op het vlak van onderwijs. Van zodra die kinderen volwassen zijn staan ze echter voor nieuwe uitdagingen. Een van de belangrijkste daarvan is het recht op zelfstandig wonen. Een uitdaging die meteen ook op de ouders weegt.

Uit pure noodzaak hebben wij daarom als ouders besloten om onze krachten te bundelen en te zoeken naar structurele oplossingen voor de huisvesting van onze volwassenen. We zoeken die oplossingen binnen de bestaande kanalen van de sociale huisvesting omdat we mensen met autisme, die niet kunnen terugvallen op hun familie, niet willen uitsluiten.

Onze doelgroep staat omschreven in onze portfolio. Deze is uitgeschreven in samenspraak met de vzw Baken die zal instaan voor de begeleiding. Twee projecten krijgen stilaan vorm onder de naam ‘Convent 22’. Concreet wordt er in een nog te renoveren en te verbouwen convent in het Groot Gegijnhof in Sint-Amandsberg Gent een cluster van 8 studio’s met een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd.

De pastorie in Nazareth-Eke waar we van de gemeente Nazareth 4 wooneenheden mogen toewijzen aan onze doelgroep. De vraag naar huisvesting is alleen bedoeld voor volwassenen met autisme met een normale begaafdheid die zelfstandig kunnen wonen met begeleiding op maat.

De term autisme zelf of de term autismespectrumstoornis is te complex om in een kort bestek weer te geven. Wij verwijzen daarvoor naar Autisme Centraal en de Vlaamse Vereniging Autisme. Het eigene aan de gevraagde of voorgestelde woonvorm is dat we ervan uitgaan dat de kandidaatbewoners loyaal zijn tegenover lotgenoten en daar ook hun kracht uit kunnen putten. Vandaar onze keuze voor de formule ‘living apart together’. Deze mensen met ASS (Autismespectrumstoornis) zijn te normaal voor een voorziening, te beperkt in hun weerstand en te geïsoleerd om alleen te wonen in een sociaal huurcomplex.

Voor deze personen is een opname in een residentiële voorziening of beschut en beschermd wonen te ingrijpend en biedt hen niet de gepaste begeleiding. Hun sociale en zelfstandige vaardigheden zijn echter te beperkt om alleen te wonen (ook onder de vorm van begeleid wonen). Vandaag pendelen ze vaak tussen hun huurwoning – vaak een studio of kamer – het ouderlijk huis of de psychiatrie. Deze wisselende woonervaringen komen echter hun welzijn (en zelfbeeld) absoluut niet ten goede.

Mensen met ASS verschillen erg van elkaar maar hebben wel gemeenschappelijke trekken. De vaak kenmerkende vereenzaming en inactiviteit groeien met de leeftijd, vaak versterkt door de opeenvolgende mislukkingen in relaties, werk en contactmogelijkheden. Tot de leeftijd van 18 jaar biedt de school structuur, enige contacten en een meer aangepaste aandacht. Nadien loopt het dikwijls fout met in sommige situaties zelfs een fatale afloop. Aangepaste huisvesting bestaat niet. Een werksituatie behouden blijkt bij de meeste onder hen niet haalbaar, wat de betaalbaarheid van het huren voor hen problematisch maakt. Sociale huisvesting is voor hen enkel mogelijk in appartementsgebouwen of studio’s (gezien hun vraag naar één-slaapkamer-appartementen) maar daar gedijen ze niet in de sociale omgeving met meerdere ‘normale’ bewoners op één gang. Hun gedrag geeft ook niet zelden aanleiding tot conflicten met medebewoners vooral omdat zij op het eerste gezicht zo ‘normaal’ zijn. Hun onvoorspelbare reacties en gebrek aan kennis van en inzicht in sociale omgangsregels, zorgt maar al te vaak voor overlast.

Veel personen met ASS zijn bovendien erg sensitief. In vele situaties kunnen ze m.a.w. niet tegen te veel prikkels (bv. drukte, lawaai en te intens licht), ook niet in hun directe omgeving.. Daarom kiezen wij voor het realiseren van aangepaste woningen en woonvormen. Deze kunnen in dit opzicht een verminderde belasting betekenen wat uiteindelijk hun functioneren ten goede komt.

Vandaar ons opzet.

Meer info: www.autimismus.be

2013gd

Opbrengst ten voordele van Breakbaar €4407,73

Breakbaar: de kracht van vriendschap na een verkeersongeval.

Breakbaar, een initiatief van vzw Rondpunt, motiveert jonge verkeersslachtoffers en hun vrienden om samen leuke dingen te doen en elkaar zo opnieuw te ontdekken.

Een zwaar verkeersongeval heeft een grote impact op een jong leven. Vaak zijn de gevolgen groter dan eerst gedacht en geeft het ongeval aanleiding tot een heleboel vragen waarop men niet meteen een antwoord weet. Wat kan ik van de toekomst verwachten? Hoe moet het nu verder?
Gelukkig kan een jong verkeersslachtoffer rekenen op de steun van zijn omgeving en zijn vrienden.

Maar wat als die vrienden minder vaak op bezoek komen of zelfs wegblijven?

Vrienden kunnen het moeilijk hebben om zich te positioneren ten aanzien van de nieuwe situatie en hun vriend(in). Jonge verkeersslachtoffers kunnen zich afsluiten van hun vrienden. Uit angst of onzekerheid.

Iedereen heeft recht op vriendschap, ook na een verkeersongeval.

Daarom geeft Breakbaar jongeren de kans om op een toffe en creatieve manier met elkaar om te gaan.

Breakbaar bedenkt samen met de hele vriendengroep een leuke activiteit (gaande van een gezellige BBQ tot een weekendje kamperen in de Ardennen) en Breakbaar organiseert het!

2012gd

Opbrengst ten voordele van Make a Wish & Muco €13 759,72

In 2012 steunde Miss Coast twee goede doelen, namelijk Make a Wish en Muco:

De Mucovereniging zet zich in voor mensen met mucoviscidose. Deze vzw werd in 1966 gesticht in de hoop de prognose en behandeling van de ziekte te verbeteren. De mucovereniging telt momenteel meer dan 10.000 leden, waaronder meer dan 1200 patiënten en hun families, hulpverleners en sympathisanten.

Make-A-Wish is een organisatie die de hartenwens van kinderen vervult, die vechten tegen een levensbedreigende ziekte. In 2011 werden 158 wensen van zieke kinderen vervuld. Het streefdoel voor het jaar 2012 is om nog meer zieke kinderen te helpen om hun droom te realiseren.

Dankzij de inspanning van alle finalistes konden wij deze verenigingen een gift van 13.759,72 euro schenken!

2011gd© fotograficus Marijke Moerman

Opbrengst ten voordele van Brandwonden Kids 22 382,98

Deze VZW is ontstaan in mei 2007 op vraag van Jo Mertens, zelf brandwondenpatiënt, met als doel kinderen met brandwonden te ondersteunen. Jo had zelf ervaren hoe zwaar het was tijdens de behandelingen en de revalidatie in het brandwondencentrum.

Mensen, en kinderen in het bijzonder, slachtoffers van ernstige brandwonden, zijn getekend voor het leven. Teneinde het leed voor deze kinderen te verzachten wil de VZW via allerlei campagnes een steentje bijdragen om deze last te helpen dragen.

In het verleden is MCB er telkens in geslaagd een mooi bedrag te verzamelen voor het goede doel. Waar voorheen cheques overhandigd werden aan de ziekenhuisclowns, de blindengeleidenhondenschool, het Hart voor West-Vlaanderen en Progeria, hoopt MCB deze editie terug een significant bedrag te overhandigen aan de VZW Help Brandwondenkids.

2010

Opbrengst ten voordele van Brandwonden Kids 4 369,09

2009
Opbrengst ten voordele van Progeria 7 267,53

 

2008

Opbrengst ten voordele van Een hart voor West-Vlaanderen 7 097

 

2007

Opbrengst ten voordele van Blindengeleidehonden 6 570

 

2006

Opbrengst ten voordele van Ziekenhuisclowns 9 500