Op 19 juni kwam het programma ‘Iedereen Beroemd’ in de ochtend naar Bredene om er opnames te houden op het strand. Het was een mooie zomerdag en dus ging finaliste Phebe even een kijkje nemen. Het programma dat er opgenomen werd, betrof twee actuele vragen waarop de ondervraagden voor de camera spontaan een antwoord dienden te geven. Ook Phebe mocht deelnemen en een antwoord geven op twee vragen.